selvbestemmelse.png

SELVBESTEMMELSE OG VÆRGEMÅL

Lær at beregne hvor dyrt det rent faktisk er at låne og købe på afbetaling. Få gode råd til at komme ud af din gæld.

SELVBESTEMMELSE

Du bestemmer selv, hvad du vil bruge dine penge til. Det betyder, at du kan købe, hvad du vil, hvis du har penge til det. Det betyder også, at du kan lave aftaler med banken om for eksempel en budgetkonto, som der bliver overført penge til hver måned for at betale dine regninger.

Du må gerne få en anden person til at hjælpe dig med dine pengesager, men personalet og andre må ikke bruge dit NemID, uden du er til stede.

VÆRGEMÅL

Der er dog nogen, der ikke selv bestemmer over deres egne penge.

 

Kommunen trækker penge

Hvis du har svært ved at få sat penge til side til husleje og andre faste udgifter, så kan kommunen, under særlige forhold, trække penge til husleje, inden du får udbetalt din pension eller kontanthjælp.

 

Er du under værgemål?

Værgemål betyder, at du får hjælp af en anden person til at administrere dine penge. Der findes flere forskellige former for værgemål, derfor er det vigtig at finde ud af, hvad din værge må bestemme, og hvad du selv bestemmer.

Det er Statsforvaltningen, som beslutter, hvem der skal have en værge.

 

Husk: Selv om du har en værge, har du ret til at blive informeret om, hvilke indtægter og udgifter du har.