OM OS

Denne hjemmeside er lavet, for at give dig med udviklingshæmning redskaber, så du bedre selv kan styre din privatøkonomi.

 

Materialet er udviklet af ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund (www.ulf.dk) under projektet ”Jeg styrer selv min økonomi” i tæt samarbejde med Vejle og Kolding kommune.

 

Du kan lære gode regler for sund økonomi, brug af NemID, budgetlægning og opsparing, og få viden om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man køber varer på nettet, optager lån eller køber på afbetaling.

 

I projektet er der uddannet borgervejledere, der er mennesker med udviklingshæmning, som har erfaringer med at bruge de moderne redskaber til at styre egen privatøkonomi. Borgervejlederne er med, når andre udviklingshæmmede bliver uddannet i at styre sine egne penge.

 

I en lang række kommuner er der også blevet uddannet økonomivejledere blandt personalet på handicapområdet. Uddannelsen kan fremadrettet købes gennem ULFs kursusvirksomhed.

 

Projektet blev finansieret af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Satspuljen 2014. Projektperioden var fra 2014 til 2018.

ULF privatøkonomi